Uchwyty papieru toaletowego

RAVAK
NIMCO
FERRO
SAPHO
KELA