Wypompowywa-nie z zalanych powierzchni, basenów

GRUNDFOS
WILO