Rynny zewnętrzne z rusztem

ACO
ALCAPLAST
ZMM MAXPOL ZPCHR