Zwroty i reklamacje produktów

ZWROTY

 

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta możecie Państwo odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty wydania produktu (daty otrzymania przesyłki). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie, o którym tu mowa można przesłać za pomocą formularza zwrotu: https://www.kamody.pl/soubory/formularz-odst.pdf,  pocztą tradycyjną na adres : Kamody Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 32a, 57-530 Międzylesie lub skan podpisanego oświadczenia (do pobrania tutaj: https://www.naj-sklep.pl/soubory/formularz-odst.pdf )  na adres mailowy Sklepu: reklamacje@kamody.pl . W przypadku skorzystania przez Państwa z ww. uprawnienia, zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.


Prawo zwrotu przysługuje wyłącznie Klientom będącym osobami fizycznymi. Prawo zwrotu nie przysługuje podmiotom prawnym i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, jeżeli produkt został zakupiony na potrzeby firmy (osoby prawnej, działalności gospodarczej).

Klient zobowiązany jest do zwrotu produktu w stanie niepogorszonym, w terminie wynikającym z obwiązujących przepisów prawa. Sklep, po otrzymaniu towaru, zwróci Klientowi w terminie 14 dni uiszczoną przez Klienta cenę produktu. Klient odsyła produkt na własny koszt i ponosi odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia przesyłki do momentu odebrania jej przez Sklep. W przypadku uszkodzenia produktu w trakcie przesyłki Sklep poinformuje Klienta o wydarzeniu i o wysokości potrącenia ze zwrotu należności, kosztów jakie musi ponieść w związku z otrzymaniem niepełnowartościowego produktu. 

Sklep nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 
Prosimy o dołączenie do przesyłki wydrukowanego formularza zwrotu. Pozwoli nam to na identyfikację przesyłki i przyspieszenie całego procesu.


Adres, na który należy przesłać zwracany produkt:

Kamody Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 32a
57-530 Międzylesiee

REKLAMACJE

 
Zgłoszenie reklamacji wraz z dowodem zakupu tego produktu należy zgłaszać na adres e-mail: reklamacje@kamody.pl  lub w formie tradycyjnej na adres Sklepu:  Kamody Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 32a, 57-530 Międzylesie. Kompletna reklamacja powinna zawierać opis wady oraz zdjęcia lub filmy dokumentujące opisaną wadę produktu. Za datę przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego uznaje się dostarczenie kompletnych informacji na temat wady produktu oraz przesłanie wadliwego produktu na wskazany przez Sklep adres. Proszę o odsyłanie wadliwego produktu na adres wskazany przez Sklep tylko na wyraźne wezwanie Sklepu. Za przesyłki przesłane pod inny, niż wskazany adres, Sklep nie bierze odpowiedzialności.
 
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sklep naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub, jeżeli wymiana nie będzie możliwa, zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni od daty otrzymania od Klienta wadliwego produktu. Jeżeli wymiana będzie możliwa, ale jej przeprowadzenie będzie się wiązało ze zbyt duzymi kosztami dla Sklepu, Sklep może odmówić takiej formy roszczenia Klienta i zwrócić Klientowi cenę produktu.
 
W przypadku uszkodzenia przesyłki lub zawartości w trakcie transportu należy spisać Protokół Szkody dostarczony przez kuriera doręczającego przesyłkę. Kurier ma obowiązek miec taki formularz przy sobie lub, po wezwaniu, dostarczyć go w ciągu 7 dni od doręczenia przesyłki. Prosimy i przesłanie skanu Protokołu Szkody wraz ze zdjęciami i opisem uszkodzeń na email: reklamacje@naj-sklep.pl
 
Prosimy o dołączenie do przesyłki wydrukowanego Formularza Reklamacji: https://www.kamody.pl/soubory/formularz-reklamacyjny.jpg Pozwoli nam to na identyfikację przesyłki i przyspieszenie całego procesu.
 
Adres, na który należy przesyłać reklamowany produkt:
Kamody Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 32a
57-530 Międzylesie