Ochrona danych osobowych

Wszelkie dane o odwiedzających oraz klientach internetowego sklepu avionpark.pl są przechowywane w zgodzie z obowiązującymi przepisami RP oraz dyrektywami EU. Przechowywane są tylko niezbędne dane służące wyłącznie do zrealizowania zamówienia albo statystyki odwiedzeń oraz efektywności sklepu internetowego avionpark.pl. Dane są przechowywane wyłącznie w bazach danych znajdujących się na terenie Czech oraz są strzeżone przed dostępem osób fizycznych niemających uprawnienia do zarządzania chronionymi danymi

 

Dane użytkowników  są przechowywane przez okres 5 lat, jeśli użytkownik sam nie zażąda o wykreślenie swoich danych osobowych z naszej bazy danych na adres info@avionpark.pl. Termin 5 lat może być automatycznie przedłużony.

Odbierający newsletter mogą zrezygnować z jego otrzymywania za pomocą linka wskazanego w mailu lub napisaniem maila na adres info@avionpark, ze wskazaniem do przedmiotu maila "REZYGNACJA".

Internetowa prezentacja zapisuje tymczasowe pliki cookies tylko w zakresie niezbędnym do funkcjonowania sklepu internetowego i nie naruszają prawa konsumentów na terenie RP oraz UE.